Routekaart

Oosterkerk & Perron

Waarom een routekaart?

Sinds 14 oktober is er een landelijke routekaart voor coronamaatregelen bij de verschillende risiconiveaus. Landelijke maatregelen vertalen naar plaatselijke maatregelen is nog niet zo eenvoudig. Middels een routekaart speciaal voor het gemeenteleven en activiteiten van de Oosterkerk en Perron Oosterheem willen we zo eenvoudig mogelijk aangeven wat nog wel en soms tijdelijk niet kan. Hoe meer het virus oploopt, hoe minder de bewegingsvrijheid wordt. 

KLIK HIER VOOR DE ROUTEKAART

vanaf 14 okt tot minimaal 11 nov geldt in Zoetermeer

risiconiveau 4: zeer ernstig

kijk voor de nu geldende maatregelen in de Oosterkerk en het Perron dus in de kolom ‘risiconiveau 4’

Help! ik ben positief getest..

Het kan zijn dat u/jij positief bent getest. Net als bij het hebben van luizen laat je het misschien liever niet weten. In het kader van de veiligheid van onze gemeente en alle mensen met wie we betrokken zijn doen wij een dringende oproep om u toch te melden bij het team van BHV-ers. Contactpersoon is Gerrit Jorna: gerritjorna@gmail.com. Alleen zo kunnen we in beeld krijgen of er mogelijk een uitbraak in onze geloofsgemeenschap is, waardoor we maatregelen wellicht eerder moeten en kunnen aanpassen. 

Korte uitleg bij de maatregelen niveau 4
 • Algemeen: Mondkapjes zijn bij lopen door de Oosterkerk verplicht. We houden 1,5m afstand van elkaar. In elke ruimte van de Oosterkerk is een 1,5m stok aanwezig en staat bij het binnengaan van de ruimte hoeveel volwassenen er tegelijk in de ruimte aanwezig mogen zijn.
 • Kerkdiensten: ’s morgens zijn de diensten in de eerste plaats bedoeld voor gezinnen met kinderen. Voor hen is het immers het meest ingewikkeld om thuis en een dienst te volgen en op de kinderen te letten. Als er zaterdag na 18.00 uur toch nog plek is, mogen de overige gemeenteleden zich aanmelden. Wat zou het fijn zijn als we veel kinderen op de crèche en Kinderkerk zien. 
 • Catechisaties: zolang de scholen open zijn kunnen de catechisaties doorgaan. Voor de groepen t/m 17 jaar geldt: 1,5m afstand tot aanwezige volwassenen. Voor de groepen vanaf 18 jaar geldt: 1,5m onderlinge afstand en vaste zitplekken.
 • Jeugdwerk: bijeenkomsten zijn in niveau 4 alleen toegestaan met reservering en vaste zitplekken. Eén van de kenmerken van het jeugdwerk is gezellige, ontspannen ontmoeting waarbij je juist geen vaste zitplekken hebt. Daarom is het dringende advies om dat wat mogelijk is online te doen, en anders te werken met vaste zitplaatsen. Uitstapjes kunnen niet de reisbewegingen die daarbij horen en de max groepsgrootte buiten.
 • Bijbelkringen & vergaderingen: Om het aantal contactmomenten te beperken is het dringende advies om online bij elkaar te komen.
 • Huisbezoeken: telefonisch, tenzij het niet anders kan.
 • Alphacursus: valt onder de regels van volwassenenonderwijs en cursussen; kan op dit niveau niet doorgaan.
 • Koorrepetities: in dit niveau moeten bijeenkomsten zo veel mogelijk beperkt worden. Daarom kunnen repetities niet doorgaan.
 • Concerten: evenementen zoals concerten kunnen in niveau 4 niet doorgaan.  
 • Inlooppunt & Voedselbank: In crisistijd moeten er plekken zijn waar iemand terecht kan om er even uit te zijn, een dringende vraag te stellen of om boodschappen te halen. Zo zien we ook nu om naar onze meest kwetsbare naaste.
 • Ontmoetingslunch voor kwetsbare ouderen: Juist de ouderen zitten vaak hele dagen alleen thuis. We proberen hen zo lang als het kan van tijd tot tijd een plek te bieden om op adem te komen. Ook de minister gaf aan dat de dagbesteding open mag blijven. 
 • Kerk & schoolvieringen: zolang de basisscholen open kunnen deze vieringen doorgaan. Er mag slechts door max 5ps gezongen worden.
 • Uitvaarten: de overheid maakt een uitzondering m.b.t. uitvaarten. Het is goed dat in de nieuwe maatregelen hier ruimhartig aandacht voor is.