Perronmeeting, zondag 13 december 2020

By december 12, 2020Perronmeeting

Perronnieuws    
Thema: ‘Beloofd = beloofd’

In deze nieuwsbrief krijg je de uitnodiging voor de Perronmeeting, lees je met wie we meeleven, is er nieuws uit de taakgroep, hoe vieren we kerst…Ga er maar eens goed voor zitten.

Uitnodiging Perronmeeting zondag 13 december
Als mensen je iets beloven is het altijd maar weer de vraag of ze het nakomen. Wat is het laatste wat u en jij aan iemand heeft beloofd? In de komende meeting gaan we op zoek naar een aantal beloften die God heeft gedaan. Heeft God woord gehouden? We lezen met elkaar uit 1 Thessalonicenzen 5 vers 12 – 24. Verschillende muzikanten zullen de liederen voor ons begeleiden. We beginnen er haast aan te wennen dat we elke zondag iemand hebben die een instrument speelt. Timo Hagendijk is de spreker, om 11.15 uur zijn de deuren open en om 11.30 starten we in de Oosterkerk met de meeting. Welkom.  

 Wil je Live-meekijken?
 Klik dan op het YouTube kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UCtxVAYAOTSIRZpIK0dJCkXQ 

Aanmelden:
Heb je je nog niet aangemeld, klik dan op deze link, zodat u zich kunt aanmelden als u naar de Perronmeeting komt.
Mocht er namelijk achteraf gezien iemand besmet blijken, kunnen we u daarover informeren.
https://www.perron-oosterheem.nl/aanmelden-kerkdienst/  

Hoe vieren we Kerst?

Ook dit jaar mogen we als Perron te gast zijn op de Florisschool, Orangerie en het Noorderlicht. Dit keer gaan naar hen toe. Aan ongeveer 1500 kinderen mogen we laten zien en horen dat Jezus werd geboren. Gods cadeau voor ons die zonder Hem in het duister leven. 

We merken dat gemeenteleden door de beperkingen de zondagse gang naar de kerk steeds meer gaan missen. Ook vragen veel mensen zich af hoe we dit jaar Kerst gaan vieren.  
Wij hebben hier met verschillende mensen binnen en buiten de kerkenraad over nagedacht en ondanks dat het niet kan zoals we gewend waren, hebben we toch manieren gevonden om met elkaar de geboorte van onze Redder te vieren!  

Graag willen we de komende periode zoveel mogelijk mensen een plek in de Oosterkerk bieden om God en elkaar te ontmoeten. In deze nieuwsbrief veel informatie, maar lees dit bericht gerust helemaal door zodat u weet welke mogelijkheden er zijn en hoe het werkt.
Hebt u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen? Mail dan naar terugnaardeoosterkerk@gmail.com of neem contact op met Timo Hagendijk, Martin of Janine Otten. 

HOE VIEREN WE KERST?   

Digitaal kerstdiner 
 
Op kerstavond 24/12 gaan we met elkaar eten!
Dit doen we dit jaar op een bijzondere manier. U kunt zich tot zondag 20 december 22.00 uur aanmelden voor het ontvangen van een soeppakket. De kosten per pakket zijn minimaal €5,- en u kunt er met 4 personen van eten. Alles wat u meer voor het pakket betaalt, komt ten goede aan het werk van het Perron. Van 18.00 – 19.30 uur is er een onlineprogramma zodat u tegelijk met Timo Hagendijk en Fred Cammeraat de maaltijd uit het soeppakket kunt klaarmaken en daarna kunt eten.
Tijdens dit onlineprogramma ziet u ook de andere deelnemers én zal uw kerstkennis worden getest d.m.v. een quiz :-). Na aanmelding via de aanmeldpagina op de website ontvangt u een link voor het onlineprogramma en informatie over de betaalwijze.

Kerstavond: dienst 20.30 uur
De dienst bijwonen
 

 • Om 20.30 uur is er een kerstnachtdienst. Timo Hagendijk is de spreker en het thema is “AFSTAND HOUDEN”. Verschillende musici leveren een bijdrage aan deze dienst. 
 • De plekken in de kerk, verdeeld over de kerkzaal, zaal 4 en de ontmoetingsruimte, zijn voor perronbezoekers en gasten uit Oosterheem.  

De dienst online volgen 

 • Kijkt u de dienst online? Denk erover na om iemand uit uw omgeving uit te nodigen om samen met u mee te kijken.  

1e kerstdag: 2 ochtenddiensten 
De dienst bijwonen 
 

 • Om op eerste kerstdag zoveel mogelijk mensen een plek te bieden in de kerk zijn er 2 diensten: om 9.30 uur en 11.00 uur. Daarnaast is de dienst te volgen op een aantal ‘satelliet-locaties’: zaal 4, de hal v.d. kerk, bij Blomsma en Van Dorp. Op de aanmeldpagina kunt u kiezen op welke locatie u de dienst wilt volgen. Deze diensten zijn voor alle leden van de Oosterkerk.

De dienst online volgen 

 • Kijkt u de dienst online? Denk erover na om iemand uit uw omgeving uit te nodigen om samen met u mee te kijken.  

HOE MELDEN WE ONS AAN?

Perrongemeenschap
 
De dienst op kerstavond 24 december is voor de Perrongemeenschap en mensen uit de wijk Oosterheem. Op de zondagen 20/12, 27/12 en 03/01 zijn er reguliere Perronmeetings om 11.30u. Als er Perronbezoekers zijn die graag in de kerstperiode een Oosterkerkdienst willen bijwonen kunnen zij zich aanmelden als er de dag voor de dienst nog plaats is.   

Oosterkerk gemeente 
We willen iedereen de gelegenheid geven om in de periode van kerst en oud & nieuw, van 20 december t/m 3 januari, ten minste één van de onderstaande diensten te bezoeken. Mensen die de afgelopen periode, sinds 11/10, helemaal niet naar de kerk zijn geweest, kunnen zich eerder aanmelden dan andere gemeenteleden. Dit loopt via de wijkouderlingen.
Mocht u nog niet gebeld zijn door uw wijkouderling en hier graag voor in aanmerking komen, neem dan zelf uiterlijk maandag 14 december contact op met u wijkouderling. Diensten:

 • 20 dec 9.30 uur 
 • 20 dec 17.00 uur
 • 25 dec 09.30 uur op meerdere locaties 
 • 25 dec 11.00 uur op meerdere locaties 
 • 27 dec 09.30 uur
 • 27 dec 17.00 uur
 • 31 dec 19.30 uur
 • 01 jan 10.30 uur
 • 03 jan 09.30 uur
 • 03 jan 17.00 uur

We hanteren de volgende SPELREGELS

 1. Van 16 tot 20 dec kan iedereen zich aanmelden voor één van de bovengenoemde diensten.  
 2. Op de dag vóór de dienst nog plekken vrij? Dan mag u zichzelf een 2e keer inschrijven.  
 3. Op de dag vóór de dienst na 18.00 uur nog steeds plekken beschikbaar? Voelt u zich vrij om die op te vullen.   
 4. Bij evt. afmelden graag noemen: datum, tijdstip en locatie van de dienst.  

Kinderwerk 
Kinderkerk groep 1 t/m 4: op zondagochtend 20 dec, 27 dec en 3 jan (dus niet op 1e kerstdag en nieuwjaarsdag) 
Kinderkerk groep 5 t/m 8: zondagmiddag 20 dec.  
Crèche: tijdens alle ochtenddiensten in de Oosterkerk (dus niet bij Blomsma en Van Dorp).   

Team Pastoraat

Arianne, Baukje, Piet, Joost, Willem, André en Timo vormen binnen Perron Oosterheem het team pastoraat. Afgelopen week kwamen we digitaal samen. Wij stellen ons tot doel om niemand uit het oog te verliezen en van tijd tot tijd met iedereen die met de Perronmeeting meeleeft in gesprek te gaan. Dat is zeker in deze tijd geen gemakkelijke taak. Mocht u deze nieuwsbrief lezen, maar heeft u het idee dat wij u vergeten? Neem contact op met Timo. 

Taakgroep Perron Oosterheem

André, Demelza, Jan, Baukje, Arnoud en Timo vormen de taakgroep. Deze week kwamen we met Jacqueline en Margret samen om na te denken hoe we het kinderwerk rondom de Perronmeeting willen invullen. Onze wens is dat meer gezinnen uit de wijk Oosterheem de weg naar Perron Oosterheem en de meeting weten te vinden. We hopen dat u als gemeenschap deze wens deelt en daaraan wilt meewerken. Komend jaar zullen we met concrete plannen komen. We hopen dat steeds meer gezinnen met God willen gaan leven. Hij is degene die ons redt en echte vrede wil geven. Zullen we met elkaar bidden om de leiding en wijsheid van God en ook bidden we of we genoeg mensen kunnen vinden die hieraan kunnen en willen meewerken. 

Pionierservaring
Vrijdag belde de wijkregisseur Susanne van Veen. Hoe het ging. Ik had net gehoord dat Hillie was overleden. We hadden het er over. Susanne zei: ‘hoe verdrietig het ook is, jullie dragen dit als gemeenschap.’ Het maakte me bewust hoe fijn het is om onderdeel te zijn van een gemeenschap. Samen delen we vreugde en verdriet. Samen leggen we het bij God neer. Ik hoop en bid dat meer mensen uit de wijk ontdekken dat we een gemeenschap zijn. 


Contactadres: 
Timo Hagendijk 
T: 06-50954628
E: pionier.oosterheem@gmail.com