I.v.m. de landelijke lockdown zijn de diensten de komende periode volledig online.

Naast de diensten is er een online activiteit waarvoor we u van harte uitnodigen! De Oosterkerk koffietafel direct na de ochtenddienst. Zie de nieuwsbrief voor meer informatie.

Online gemeenteavond 2 februari ‘HOOP VOOR ISRAEL EN DE VOLKEN IN DE PROFETIEËN VAN JESAJA’ door ds. M.J. Paul

In november vorig jaar hadden we als gemeente onze eerste thema-avond via Zoom, met ds. René van Loon als spreker. We mogen terugzien op een hele goede avond, niet in het minst omdat we als gemeente met elkaar zichtbaar verbonden waren rond een mooi thema.

Dit willen we op 2 februari herhalen. Spreker is dan dr. M.J. Paul. Weer willen we stilstaan bij het jaarthema Hoop!, maar dan in de vorm van een soort verdiepende bijbelstudie.

We gaan samen ontdekken dat de profeet Jesaja nog steeds veel te zeggen heeft aan ons wanneer het gaat om het thema ‘Hoop!’. Een hoopvolle duik in een van de profetenboeken uit het Oude Testament. 

Dr. Paul leidt ons door het boek Jesaja door in te gaan op verschillende passages, die allemaal raken aann het thema Hoop.

Jes. 7-11 geboorte van kinderen – de komst van de Messias
Jes. 25-26 heil; maaltijd; dood overwonnen
Jes. 36-39 Hizkia
Jes. 40 e.v. Troost. Knecht met dubbele opdracht, voor Israel en de volken (42:6; 49:6)
Jes. 61:1-3 jaar van het welbehagen 

Het zal gaan over de boodschap voor toen, voor nu en voor de toekomst.
Natuurlijk is er na de inleiding weer ruimte voor vragen en reactie.

De avond start om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 21.30 uur.

02feb2021

2 feb 20u - gemeenteavond

online gemeenteavond "Hoop voor Israel & de volken" ds. M.J. Paul

Van 20.00 tot 21.30

bij u thuis 🙂

Er zijn 9 mensen die komen

Meer informatie...

Gezondheidscheck klik HIER

Afmelden: terugnaardeoosterkerk@gmail.com

Positief getest? mail BHV-er gerritjorna@gmail.com

Routekaart Oosterkerk & Perron klik HIER

Vragen over dit systeem? terugnaardeoosterkerk@gmail.com