Er is een uitgiftepunt van de voedselbank in Perron Centrum. Bij de Voedselbank worden gezinnen die moeilijk rond kunnen komen voorzien van voedsel. Hier kunt u meer informatie vinden.

Neem gerust contact op als u zich aangetrokken voelt om te helpen als vrijwilliger.